Ett öga utan Synfel

I ett öga utan synfel bryts ljuset direkt på näthinnan och en perfekt bild bildas. Denna bearbetas av vår hjärna och vi ser bra, inga
glasögon krävs. Även ett öga utan synfel kan bli trött, exempelvis vid många timmar framför en datorskärm.

Det närsynta ögat

I det närsynta ögat bryts ljuset för tidigt och bilden blir suddig. För att uppnå den perfekta bilden krävs minusglas i glasögonen eller kontaktlinser. Det närsynta ögat har svårt att se på längre håll exempelvis på TV, vid bilkörning eller på tavlan i skolan. Närseendet är vanligen inte påverkat.

Det översynta ögat

Översynthet, också kallat långsynthet, betyder att ögat är för kort jämfört med dess brytkraft i viloläge. Ljuset bryts för sent.
Detta behöver dock inte innebära att man ser dåligt. Så länge man kan använda sin lins som en autofokus för att ställa in skärpan på långt håll, då man ser skarpt. Det översynta ögat är mycket bra på detta, man upplever sällan att man ser dåligt, utan snarare att man har mycket bra syn. De vanliga symtomen på översynthet är suddigt eller rörigt närseende, huvudvärk och eller grusiga ögon.

Astigmatism

Astigmatism eller brytningsfel som det kallas i folkmun är ett synfel som bryter ljuset olika beroende på hur det faller in i ögat. För att få en perfekt bild behöver man glasögon eller kontaktlinser.
En person med brytningsfel upplever att synskärpan varierar, oftast beroende på hur bra ljus man har. Exempelvis så ser man bra i dagsljus men har besvärligt att köra bil i mörker

Åldersynthet

Något som drabbar oss alla så småningom. Ögats egna fokuseringssystem kan inte längre ställa om skärpan från långt till nära, vi får skaffa oss läsglasögon eller progressiva glasögon. Ögats fokuseringsförmåga kallas ackommodation och är förmågan att ändra brytkraften.

Vi kan även kalla det för ögats autofokus. Denna funktion fungerar mycket bra när vi föds men blir sämre och sämre för varje dag vi lever. När vi är mellan 35-50 år uppkommer därför behovet av läsglasögon.

Detta synfel som vi alla förr eller senare drabbas av ger suddigt seende på nära håll och armarna räcker inte till. Vi får problem med att hantera en synål, ta ut en sticka i fingret och så småningom tidningstext och böcker.