Ibland räcker inte de privata glasögonen till på jobbet, kanske har man ett speciellt avstånd man tittar mycket på eller ett jobb där det finns risk att glasögonen skadas.

Det är i många fall arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får hjälp till en synundersökning och – då det behövs – eventuella skärm- eller skyddsglasögon.

Bestämmelserna kring arbetsgivarens ansvar finns samlade i Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling – AFS 1998:5.

Visar det sig att arbetsuppgifterna kräver speciella glasögon har du rätt att få dem bekostade av din arbetsgivare. Lagen säger dock samtidigt att om privata glasögon kan fungerar i arbetet ska dessa i första hand användas.

Som företag kan vi erbjuda dig ett förmånsavtal. Kontakta oss så berättar vi mer

En dålig synarbetsmiljö kan visa sig på flera olika sätt:

Att ha en arbetsplats som är ” ögonvänlig” ger många fördelar

Tänk på :

”Det är alltid bättre att anpassa arbetsmiljön efter människan istället för att försöka anpassa människan efter arbetsmiljön”. Enkla förändringar som leder till stora förbättringar i arbetsmiljön kan vara:

– Att se över belysningen.

– Att ändra på möblemanget.

– Höj- och sänkbara arbetsbord eller stolar.

Skyddsglasögon

På många arbetsplatser är skyddsglasögon ett måste. Enligt gällande EU-direktiv måste dessa vara godkända och svara mot standarden