Välkommen till Optiksmedjan i Kalmar för synundersökning

De flesta av oss märker tydligt då synen börjar försämras. Svårigheter att se när vi kör bil, tittar på TV eller ska läsa är en självklar indikation. Försämringen kan dock även yttra sig som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötta ögon eller en tydlig känsla av ”grus i ögonen”.

Glasögon och kontaktlinser provas alltid ut individuellt. En synunderökning visar vilken styrka och typ av glas och/eller kontaktlins som passar för just dina ögon.

Synundersökningen går till så här:

Vi bokar alltid 45 minuter eller mer på varje synundersökning. Ibland behövs ytterligare kontroll vid ett annat tillfälle.

Pris

Synundersökning 525 kr.

Kontaktlinsundersökning/Årskoll 625 kr

Kontaktlinsundersökning/ 6 mån koll 325 kr

Koll efter utförd gråstarroperation 300 kr

Nytillpassning av kontaktlinser 725 kr

Körkortskoll 100 kr