Mia började som kontaktlinsassistent 1987. Blev färdig optiker 1992, byggde på med legitimationen 1995. Läste sedan vidare till kontaktlinsoptiker på KI i Stockholm 1999. Synergonomiutbildning lästes i Linköping 2004-05. Kompletterade med kursen i Synsvagsoptik 2010. Har även en utbildning i för och efterundersökning av synfelsbehandlingar med laser. År 2015 togs beslutet att ta över Optiksmedjan.