När vi gör en synundersökning på dig så får vi fram de bästa styrkorna som du skall ha i dina glasögon/linser. Det är inte enbart detta som är av betydelse, man måste även kontrollera hur ögonen mår. Detta görs med en yttre och – inre inspektion av ögonen. Är det något som avviker så skickas vid behov en remiss till ögonläkare.

Olika tillstånd i ögonen

Katarakt /Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det gör att du får du sämre syn. Det är olika hur lång tid det tar innan synen blir dålig, för en del kan det tar några månader och för andra kan det ta flera år. Grå starr behandlas med operation. Men alla som får grå starr behöver inte opereras. Vid en operation byts din lins ut mot en konstgjord lins av plast.

Du kan till exempel ha ett eller flera av följande symtom:

Grön starr/ Glaukom

Glaukom är en sjukdom som drabbar ögats synnerv. Vid glaukom kan bortfall uppstå på olika ställen i synfältet vilket kan upplevas på olika sätt. Man brukar beskriva det som att synen försvinner fläckvis. Vid glaukom är ofta trycket i ögat förhöjt men glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck. Glaukom finns i två former. Här tar vi upp kronisk glaukom.

Kroniskt glaukom

Det här är den vanligaste formen. Den kallas också öppenvinkelglaukom och utvecklas långsamt. Det kammarvatten som produceras och som gör att ögat ”håller formen” filtreras inte ut i samma takt som det produceras, då stiger ögontrycket.

Om bara det ena ögat är drabbat kompenserar det friska ögat för synbortfall i det andra. Därför upplever man ingen försämring av sitt seende. Det kan ta flera år innan man märker av besvären.

Exempel på synfältsbortfall som visar hur den som fått glaukom uppfattar omgivningen

Gula fläcken

AMD, åldersförändringar i gula fläcken. Det finns våt och torr AMD. Den torra har långsam utveckling, detta är den vanligaste formen av AMD.

Vid torra åldersförändringar i gula fläcken är det vanligt att ha ett eller flera av de här synbesvären:

Vid våta åldersförändringar i gula fläcken kommer synförändringarna snabbt. Då kan man ha ett eller flera av de här synbesvären: